FAU

Foreldrerådet fungerer gjennom et arbeidsutvalg (FAU). Det velges for ett år av gangen. På Toppåsen skole består det av alle klassekontaktene.

FAU's sammensetning 2018/2019

Leder Stine Elde
Nestleder Silke Øverby
Referent Jannicke Josefsson-Ruud
Kasserer Mathias Bruvik