FAU

Foreldrerådet fungerer gjennom et arbeidsutvalg (FAU). Det velges for ett år av gangen. På Toppåsen skole består det av alle klassekontaktene.

FAU's sammensetning 2018/2019

Leder Stine Elde
Nestleder Silke Øverby
Referent Jannicke Josefsson-Ruud
Kasserer Mathias Bruvik

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU