FAU

Foreldrerådet fungerer gjennom et arbeidsutvalg (FAU). Det velges for ett år av gangen. På Toppåsen skole består det av alle klassekontaktene.

FAU's sammensetning 2017/2018

Leder Marianne Kluften Hagen
Nestleder Stine Elde
Referent Silke Øverby
Kasserer Lise Fotland Aaseng