Hovedseksjon

FAU

Foreldrerådet fungerer gjennom et arbeidsutvalg (FAU). Det velges for ett år av gangen. På Toppåsen skole består det av alle klassekontaktene.

FAU's e-post-adresse: fau.toppasen@gmail.com

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

FAU på Facebook

Etter å ha vært uten hjemmeside noen år har vi nå etablert en Facebook-side som skal fungere som hjemmeside, og som vil kunne spre informasjon raskt.

Lenke til FAUs side på Facebook.

FAU-dokumenter