Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Stine Elde - foreldrerepresentant

Mia Roland - foreldrerepresentant           

Liv Inger Wennberg - politisk representant             

Trine Selnes Hokland - ansattes representant

Rayhana Bensaada - elevrådsrepresentant

Isak Johannes Øien Rovde - elevrådsrepresentant

Anne Roland - rektor