Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget 2016/2017 består av:

Marianne Kluften Hagen - foreldrerepresentant

Lise Fotland Aaseng - foreldrerepresentant

Lars Ellingsberg - politisk representant

Tone Knudsen - ansattes representant

Stein Olav Febakke - rektor

Helene (7A) og Aksel (7B) - elevrepresentanter