Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Stine Elde - foreldrerepresentant

Mia Roland - foreldrerepresentant           

Liv Inger Wennberg - politisk representant             

Trine Selnes Hokland - ansattes representant

Molly Tomine Thorstensen - elevrådsrepresentant

Roman Riyadh Badrkhan - elevrådsrepresentant

Eirik Olavson - rektor