Trivselsundersøkelsen 2019

Høsten 2019 ble det gjennomført en trivselsundersøkelse for elever på 1.–4. trinn. Les mer om undersøkelsen på Oslo kommunes nettsider. 

Logg deg på som lærer og skoleadmin

Ny postadresse/epostadresse fra 10. januar

Fra 10. januar er skolens postadresse:
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Toppåsen skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Fra samme dato blir skolens epostadresse: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Alle brev og eposter må merkes med Toppåsen skole.

Kontaktinfo elevfravær

Fra og med fredag 14. juni må foresatte i Osloskolen melde fravær på én av følgende måter: 

  • Via knappen "Meld fravær" i Skolemeldingsappen
  • Logge inn i Skoleplattform Oslo og sende fraværsmelding fra meldingsverktøyet (knappen "Meld fravær")
  • Ringe skolen

Foresattes mulighet til å sende fraværsmeldinger med SMS-kode inn til løsningen skrus av, fordi SMS inneholder fritekst og kan inneholde sensitive opplysninger.

 

Se også infosiden om Skolemelding.

Sammen mot mobbing

nullmobbing.no - logo


På nettstedet www.nullmobbing.no

finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Vi trenger flere ringevikarer

Interessert? Ta kontakt! Tlf 23 16 90 40 eller postmottak@ude.oslo.kommune.no.