Hovedseksjon

Ringetider

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

1. økt: 08.30–10.00

2. økt for 1.-4. trinn: 10.15–11.00
3. økt for 1.-4. trinn: 11.30–13.00
4. økt for 1.-4.trinn: 13.15-14.15

 

2. økt for 5.-7. trinn: 10.15–11.30
3. økt for 5.-7. trinn: 12.00–13.00
4. økt for 5.-7. trinn: 13.15-14.15

Noen klasser avslutter siste økt tidligere.