Hovedseksjon

Ringetider

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

1. økt starter 08.30
Lillefri 10.30
Spising 10.45
2. økt starter 11.00
Storefri starter 12.00
3. økt starter 12.30
4. økt starter 13.30