Læringsstøttende aktiviteter

Gutt og jente, med skoleelementer

Formålet med prosjektet er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, og/eller øke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og Aktivitetsskolen. 

Prosjektet skal bidra til: 

  • Å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter 
  • Å bidra til elevenes faglige utvikling 
  • Å bidra til økt samhandling mellom skole og Aktivitetsskolen 
  • Å sikre et bredt spekter av aktiviteter i tråd med målområdene i Rammeplanen 
  • Økt kompetanse i Aktivitetsskolen 
  • Økt deltakelse i Aktivitetsskolen


Disse målene når vi gjennom å ha læringsstøttende aktiviteter på Aktivitetsskolen. Se oversikt over hva disse aktivitetene er.