Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

Formålet med prosjektet er å øke elevenes norskspråklige ferdigheter gjennom lesing og skriving, og/eller øke elevenes grunnleggende ferdigheter i regning, gjennom et forpliktende faglig samarbeid mellom skole og Aktivitetsskolen. 

Toppåsen AKS skal støtte under skolens arbeid i Norsk og Matte ved å tilrettelegge for læringsstøttende aktiviteter. Vi implimenterer også faginnhold i gymaktivitetene fordi det er en fin måte å lære på mens man har det gøy. 

Vi benytter mange av de samme digitale verktøyene skolen benytter seg av for å oppnå sammenheng og mestringsfølelse. Verktøy som f.eks Kahoot og Bookcreator er veldig populære, også på AKS.

Nærområdene brukes aktivt av AKS. Her er det også er fokus

på aktiviteter med faglig innhold. Som f.eks naturstier og rebusløp med spørsmål knyttet til det barna har lært på skolen.

Prosjektet skal bidra til: 

  • Å styrke elevenes norskspråklige ferdigheter 
  • Å bidra til elevenes faglige utvikling 
  • Å bidra til økt samhandling mellom skole og Aktivitetsskolen 
  • Å sikre et bredt spekter av aktiviteter i tråd med målområdene i Rammeplanen 
  • Økt kompetanse i Aktivitetsskolen 
  • Økt deltakelse i Aktivitetsskolen


Disse målene når vi gjennom å ha læringsstøttende aktiviteter på Aktivitetsskolen.