Planleggingsdager på AKS

Gruppe barn sitter på gjerde foran hus.

Toppåsen Aktivitetsskole skal ha planleggingsdager 13. og 14. august 2019. AKS holder derfor stengt disse dagene.

Planleggingsdagene blir i forbindelse med skolens plandager i oppstarten av skoleåret 2019/2020.