Hovedseksjon

Foreldreskolen 2019

Dette nettverket har både foreldre, skolen og ikke minst barna glede av gjennom hele skoletiden.


Toppåsen skole sin visjon er:
Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, en skapende skole hver eneste dag!


Vi tror at et godt nettverk foreldre i mellom og et godt samarbeid mellom foreldre og skole er nødvendig for å få dette til!
Foreldreskolen går i år over tre kvelder i august og september.

Første dag er torsdag 22. august kl. 1730-1900 - La oss bli kjent!

I løpet av kvelden kommer fadderne* til 1.klassingene og er sammen med barna, slik at barna får leke og ha det gøy, mens vi voksne møtes rundt følgende tema:

  • Hvilke forventninger har foreldre og lærere til skole/hjem-samarbeidet.
  • Hvordan kan og vil vi som foreldre bidra til å gi barna våre et best mulig læringsmiljø.
  • Hva betyr et høyt foreldreengasjement for barna, skolen og nærmiljøet?


Sted: Vi møtes ute ved flaggstanga


*Skolen har en fadderordning for 1.-klassingene hvor 6.-trinns elevene er faddere for 1.-klassingene. Mer info om fadderordningen fås fra skolen.

Foreldreskolens brosjyre 2019 (pdf, 206 kB)