Hovedseksjon

Vår profil

Skolens visjon:

  • Et trygt sted å være, 
  • Et spennende sted å lære,
  • der alle tar ansvar og er på lag. 
  • En skapende skole hver eneste dag.

Toppåsen skole har fokus på elevenes læringsmiljø, et miljø preget av trivsel og trygghet. Skolen har sammen med elevrådet og FAU utarbeidet en egen "Trivselsplan".

Dyktige pedagoger arbeider sammen om læringsledelse og sikrer god oppfølging av den enkelte elevs faglige og sosiale utvikling. På Toppåsen skole opplever elevene undervisning med god sammenheng mellom hva de skal lære, effektive og varierte arbeidsmåter og vurdering. Et positivt læringssyn danner rammen rundt arbeidet med rutiner og individuell støtte.

Skolen arbeider systematisk med leseopplæring og elevenes leseprogresjon og vil videre kvalitetssikre arbeidet med ord og begreper, lesestrategier og lesestimulering.

Nullmobbing.no

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.