Driftsstyret

Representanter i driftsstyret 2016/17

Faste medlemmer:

Marianne Kluften Hagen - leder/foreldrerepresentant
Lars Ellingsberg - nestleder/politisk representant (H)
Trude Koksvik Nilsen - politisk representant (R)
Shahbaz Tariq - politisk representant (A)
Lise Fotland Aaseng - foreldrerepresentant
Tone Knudsen - ansattes representant
Ann-Sissel Støvind - ansattes representant

Sekretær:

Stein Olav Febakke - rektor