Driftsstyret

Representanter i driftsstyret 2018/19

 

Faste medlemmer:

Stine Elde - leder/foreldrerepresentant
Lars Ellingsberg - nestleder/politisk representant (H)
Trude Koksvik Nilsen - politisk representant (R)
Shahbaz Tariq - politisk representant (A)
Mia Roland - foreldrerepresentant
Tone Knudsen - ansattes representant
Ann-Sissel Støvind - ansattes representant

Sekretær:

Anne Roland - rektor