Hovedseksjon

Driftsstyret

Representanter i driftsstyret 2022/23

 

Faste medlemmer:

Stine Elde - leder/foreldrerepresentant

Trond Løfgren - nestleder/foreldrerepresentant

Grete Letting - politisk representant (R)

Lars Ellingsberg - politisk representant (H)

Ola Mannsåker - politisk representant (A)

Karianne Ottesen - ansattrepresentant

Rizwana Tahir - ansattrepresentant

 

Sekretær:

Eirik Olavson - rektor

 

Varamedlemmer:

Saima Butt - politisk representant (A)/1. vararepresentant

Cathrine V. K. Paulsen - politisk representant (H)/2. vararepresentant

Jorge Soria - politisk representant (R)/3. vararepresentant

Kjersti Engen Marsdal - foreldrerep/1. vararepresentant

Ellen Marie Indahl Ramli - foreldrerep./2. vararepresentant

Irene Furnes - foreldrerep./3. vararepresentant

Trine Selnes Hokland - ansattes representant

Mona Hvamstad - ansattes representant