Hovedseksjon

Rutiner på Toppåsen AKS

AKS-figurer-blå

Åpningstider:
På vanlige skoledager er AKS åpen om morgenen fra kl. 07.30-08.30 og etter skoletid frem til kl.16.45.

I skolens ferier holder vi åpent fra kl. 07.30-16.45.

Aktivitetsskolen holder stengt julaften, nyttårsaften og hele juli samt alle røde dager.


Aktiviteter:
Vi tilbyr kurs og læringsstøttende aktiviteter hverdag der elevene får erfaringer som bidrar til faglig og sosial utvikling. Noen av kursene må elevene melde seg på, mens andre aktiviteter er åpne for alle. Alle kurs og aktiviteter i AKS er gratis.
Hver fredag sender vi ukeplan, bildebrev og viktige beskjeder via skolemeldingsportalen. I feriene kommer det egne ukeplaner for heldagsåpen AKS. 


Morgenåpning:
Morgen-AKS er åpen kl. 07:30 - 08:30 i samlingssalen, og er for alle elevene med heltidsplass. Kl. 08:15 går elevene ut og leker utenfor eget klassebygg fram til det ringer inn kl. 08.30.

Etter skoletid:
Barna blir krysset inn av de voksne på AKS rett før skoletiden er slutt. Her ropes alle opp, og de elevene som skal være på AKS krysses inn.

 

Utkryssing:
Når barnet hentes eller går hjem selv, skal det krysses ut av AKS-ansatte.

Det er svært viktig at man er nøye med dette, da det er denne informasjonen som gir oss oversikt over hvor mange barn vi har igjen. Når barnet er krysset ut, er ansvaret for barnet overlatt til foreldrene eller de som henter barnet. 


Matservering etter skoletid:
Elevene får tilbud om frukt hverdag. Elevene må ha med seg en matpakke og drikkeflaske. Vi tilrettelegger for matro og har fokus på gode samtaler og språkstimulering.


Utetid:
Vi er ute i all slags vær minst 30 min(avhengig av været). Barna må ha klær og sko som passer været. Ha gjerne regntett og støvler hengende på skolen.


Klær/skiftetøy
Det er viktig at barna alltid har tilstrekkelig med skiftetøy og klær på garderobeplassen sin. Det er foresattes ansvar å holde orden på garderobeplassen. Vi er ute hver dag, så klær etter været er veldig viktig. Alt av tøy må merkes godt med navn. Umerket tøy som kommer på avveie blir lagt i glemmekassa, og i skolens ferie bli alt levert til Fretex. Derfor er det lurt å ta en sjekk i glemmekassa med jevne mellomrom. Det er også viktig at barna har tøy de klarer å kle av og på seg selv. Lurt å sjekke/øve på dette hjemme.


Syke barn/barn som har fri:
Er eleven syk, eller av andre grunner ikke kommer på Aktivitetsskolen, må det registreres fravær i IST Home-appen. Alle endringer må gjøres innen kl. 12.30 hver dag.


Allergier og medisiner:
Det er viktig at vi har oversikt over allergier og eventuelle behov for fast bruk av medisiner! Snakk med oss om dette. Foresatte er ansvarlige for å fornye medikamenter og oppdatere skole og AKS ved eventuelle endringer i instrukser.


Leker og verdisaker:
Det er ikke lov til å ha med private leker på AKS, med mindre det er oppgitt på planen at det er «ha-med-dag» eller lignende. Det er ikke lov til å ha med penger, eller verdisaker. Mobilklokker skal settes i skolemodus og mobiltelefoner skal ligge avslått i sekken. AKS kan «beslaglegge» verdisaker og mobiltelefoner som blir brukt, disse kan hentes på AKS-lederkontoret ved slutten av dagen. 


Heltids – og deltidsplass:
De barna som har heltidsplass på AKS står fritt til å disponere AKS i hele åpningstiden, og alle dagene i skolens ferie- og fridager, når AKS holder åpent. Barn med gratis deltidsplass kan benytte seg av AKS etter skoletid inntil 12 timer i uken. Her blir organiseringen slik at barna kan være fra skoleslutt til et gitt tidspunkt hver dag. Gratis deltidsplass kan kun benyttes de to første dagene i ferieuken.
Det må søkes om plass for gratis deltakelse i aktivitetsskolen. Plassen følger elevene ut 4.trinn om ikke foresatte sier opp plassen.


Endring/oppsigelse av plass:
Elektronisk skjema for søknad, endring og oppsigelse av plass finnes på Aktivitetsskolens hjemmeside. Oppsigelse må gjøres skriftlig med én måneds varsel fra den 1. i måneden. Endring fra heltidsplass til deltidsplass eller omvendt kan gjøres 2 ganger i året, gjeldende fra 1.august og 1.januar – med én måneds varsel fra den 1. i måneden. For endret plassering fra 1. januar 2023 må det søkes innen 1. desember 2022. For endret plassering 1. august 2023 må det søkes innen 1. juni 2023.


Kontakt med hjemmet:
Barn som ikke har kommet på Aktivitetsskolen , men som har vært på skolen, blir ringt hjem til. Dette blir kontrollert ved opprop. Vi ringer også hjem til foreldre/foresatte om barnet er sykt eller har skadet seg. Huks å gi beskjed om endringer av kontaktinformasjon.
Fint at dere oppgir et telefonnummer som dere er lett tilgjengelig på.


Tilbakemeldinger:
Vi ønsker hele tiden å forbedre tilbudet vårt. Tilbakemeldinger fra dere er derfor viktige for oss. Ta gjerne opp saker med oss direkte, eller med FAU sin AKS-gruppe, slik at vi bedre kan tilrettelegge tilbudet.