Hovedseksjon

Rutiner på Toppåsen Aktivitetsskolen

AKS-figurer-blå

Åpningstider :
På vanlige skoledager har vi åpent før skoletid fra kl.07.30-08.30 og etter skoletid frem til kl.16.45. I skolensferie har vi åpne fra kl.07.30-16.45. Aktivitetsskolen holder stengt julaften, nyttårsaften og hele juli samt alle røde dager.
Aktiviteter:
Vi tilbyr kurs og læringsstøttende aktiviteter hverdag der elevene får erfaringer som bidrar til faglig og sosial utvikling. Noen av kursene må elevene melde seg på og andre aktiviteter er åpne for alle. Alle kurs og aktiviteter i AKS er gratis.
Hver uke sender vi ukeplan, ukens bilder og kort oppsummering av uken via skolemeldingsportalen. I feriene kommer det egne ukeplaner for heldagsåpent. Da har vi fokus på å sette opp et variert tilbud som faller i smak for en og hver.
Morgenåpning:
Som en del av heldagstilbudet har vi morgen-AKS for alle elevene med heltidsplass på AKS fra kl. 07:30 - 08:30. Vi har felles åpning i samlingsalen for alle trinnene frem til 08:15.
Fra 08:15 til 08:30 leker vi ute. Barna som benytter seg av Morgen-AKS krysser seg inn når de kommer.
Etter skoletid:
Barna blir krysset inn i klasserommet/garderoben av de voksne på AKS rett før skoletiden er slutt. Her ropes alle opp, og de elevene som skal være på AKS krysses inn, samt dagens tilbud og beskjeder gjennomgås.
Utkryssing:
Når barnet hentes eller har fått skriftlig tillatelse hjemmefra til å gå hjem, skal det krysses ut. Dette skal skje av en ansatt. Det er svært viktig at man er nøye med dette, da det er denne informasjonen som gir oss oversikt over hvor mange barn vi har igjen. Når barnet er krysset ut, er ansvaret for barnet overlatt til foreldrene eller de som henter barnet.
Henting:
Dersom andre enn barnets foresatte skal hente barnet, må det foreligge en skriftlig beskjed om dette. Det er mulig å gjøre faste avtaler som gir andre enn foresatte tillatelse til å hente barnet, men det skal da foreligge skriftlig avtale om dette - skrevet inn på krysselisten.
Matservering etter skoletid:
Elevene får tilbud om frukt hverdag på Aktvitetsskole. Elevene må ha med seg 2.matpakker og drikke flasker. Vi tilrettelegger for matro og har fokus på gode samtaler og språkstimulering.
Utetid:
Vi er ute i all slags vær minst 30 min(avhengig av været). Barna må ha klær og sko som passer været. Ha gjerne regnsett og støvler hengende på skolen.
Klær/skiftetøy
Det er viktig at barna alltid har tilstrekkelig med skiftetøy og klær på garderobeplassen sin. Det er foresattes ansvar å holde orden på garderobeplassen. Vi er ute hver dag, så klær etter vær er veldig viktig. Alt av tøy må merkes godt med navn. Umerket tøy som kommer på avveie blir lagt i glemmekassa, og i skolens ferie bli alt levert til Frelsesarmeen. Derfor er det lurt å ta en sjekk i glemmekassa med jevne mellomrom. Det er også viktig at barna har tøy de klarer å kle av og på seg selv. Lurt å sjekke/øve på dette hjemme.
Syke barn/barn som har fri:
Er eleven syk, eller av andre grunner ikke kommer på Aktivitetsskolen, må vi ha skriftlig beskjed fra foresatte. Alle beskjeder sendes på SMS eller mail til baseleder innen kl.12.00. Muntlig beskjed fra eleven godtas ikke.
Allergier og medisiner:
Det er viktig at vi har oversikt over allergier og eventuelle behov for fast bruk av medisiner! Snakk med oss om dette. Foresatte er ansvarlige for å fornye medikamenter og oppdatere skole og AKS ved eventuelle endringer i instrukser.
Leker og verdisaker:
Det er ikke lov til å ha med private leker på AKS, med mindre det er oppgitt på planen at det er «ha-med-dag» eller lignende. Det er ikke lov til å ha med penger, eller verdisaker. Mobiltelefoner skal ligge avslått i sekken, og skal ikke benyttes på skolens område. AKS kan «beslaglegge» verdisaker og mobiltelefoner som blir brukt, disse kan hentes fra baselederens kontoret ved slutten av dagen. Smartklokker skal ligge avslått i sekken, samme regel som for mobiltelefoner gjelder for klokkene også (de med ringefunksjon).
Heltids – og deltidsplass:
De barna som har heltidsplass på AKS står fritt til å disponere AKS i hele åpningstiden, og alle dagene i skolens ferie- og fridager, når AKS holder åpent. Barn med gratis deltidsplass kan benytte seg av AKS etter skoletid inntil 12 timer i uken. Her blir organiseringen slik at barna kan være fra skoleslutt til et gitt tidspunkt hver dag. Gratis deltidsplass kan kun benyttes de 2.første dagene pr. ferieuke.
Det må søkes om plass for gratis deltakelse i aktivitetsskolen. Plassen følger elevene ut 4.trinn om ikke foresatte sier opp plassen.
Endring/oppsigelse av plass:
Elektronisk skjema for søknad, endring og oppsigelse av plass finnes på Aktivitetsskolens hjemmeside. Oppsigelse må gjøres skriftlig med én måneds varsel fra den 1. i måneden. Endring fra heltidsplass til deltidsplass eller omvendt kan gjøres 2 ganger i året, gjeldende fra 1.august og 1.januar – med én måneds varsel fra den 1. i måneden. For endret plassering fra 1. januar 2023 må det søkes innen 1. desember 2022. For endret plassering 1. august 2023 må det søkes innen 1. juni 2023.
Kontakt med hjemmet:
Barn som ikke har kommet på Aktivitetsskolen , men som har vært på skolen, blir ringt hjem til. Dette blir kontrollert ved opprop. Vi ringer også hjem til foreldre/foresatte om barnet er sykt eller har skadet seg. Huks å gi beskjed om endringer av kontaktinformasjon.
Fint at dere oppgir et telefonnummer som dere er lett tilgjengelig på.
Informasjon til Aktivitetsskolen:
Alle beskjeder må sendes før kl.13.00 til basens mobiltelefon. Du vil alltid få svar på at meldingen er mottatt. Beskjeder og innkommende samtaler vil ikke være prioritert etter kl.13.00, da de ansatte er sammen med elevene.
Tilbakemeldinger:
Vi ønsker hele tiden å forbedre tilbudet vårt. Tilbakemeldinger fra dere er derfor viktige for oss. Ta gjerne opp saker med oss direkte, eller med FAU sin AKS-gruppe, slik at vi bedre kan tilrettelegge tilbudet.
Tilbakemeldinger kan også gjøres skriftlig, på e-post til baseleder, AKS-leder eller skolens rektor.