Leksehjelp

Skrivebok og penn

For elevene er det viktig at foreldrene er engasjert i leksearbeidet. Spørre elevene hva de har lært, høre på dem når de leser og lese sammen med dem. Hvis elevene ikke mestrer leksearbeidet, er det viktig at læreren får beskjed! Gode leksevaner trenes sammen med lærere på skolen og i frivillig leksehjelp. Dette bør gi muligheter for en hyggelig lekse-stund hjemme.