Hovedseksjon

Leksehjelp

Leksehjelpen er frivillig på 4.–7. trinn. På 1.–3. trinn har elevene én time i uken der de jobber med leksearbeid sammen med kontaktlærer.

For elevene er det viktig at foreldrene er engasjert i leksearbeidet. Spør elevene hva de har lært, hør på dem når de leser og les sammen med dem.

Hvis elevene ikke mestrer leksearbeidet, er det viktig at læreren får beskjed. Gode leksevaner trenes sammen med lærere på skolen og i frivillig leksehjelp. Dette bør gi muligheter for en hyggelig leksestund hjemme.