Hovedseksjon

Kontakt AKS

Base 1: 47 71 67 12, avdelingsleders e-post: ilma.bingeliene@osloskolen.no

Base 2: 46 92 14 71, avdelingsleders e-post: ilma.bingeliene@osloskolen.no

Base 3: 47 65 06 39, avdelingsleders e-post: may.sivertsen@osloskolen.no

Base 4: 98 48 77 41, avdelingsleders e-post: may.sivertsen@osloskolen.no

 

Adresse: Aktivitetsskolen Toppåsen, Tiriltunga 5, Oslo

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Aktivitetsskolen Toppåsen, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Epostadresse: postmottak.Toppasen@osloskolen.no med Aktivitetsskolen Toppåsen nevnt i emnefeltet

Beskjeder til AKS

Aktivitetsskolen holder åpent hver dag. Da samles barn og voksne til gode aktiviteter sammen på basene. Tilgjengeligheten vår på telefon/e-post er svært begrenset i AKS-tiden.
Alle gåtider, henteavtaler og påmeldinger til AKS gjøres i IST Home-appen. Mens andre beskjeder må sendes på basetelefonen kl. 12.30 hver dag.  
Vi håper at dere tar hensyn til dette, så får vi en bedre hverdag for både barn og voksne, med mindre avbrudd i aktivitetene.
 
Hilsen oss på Aktivitetsskolen