Kontakt AKS

Base 1: 477 16 712 

Base 2: 469 21 471

Base 3: 476 50 639

Base 4: 984 87 741

AKS-leder Marianne Jensen: 23 16 94 59 

Adresse: Aktivitetsskolen Toppåsen, Tiriltunga 5, Oslo

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Aktivitetsskolen Toppåsen, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Epostadressepostmottak@ude.oslo.kommune.no med Aktivitetsskolen Toppåsen nevnt i emnefeltet