Kontakt AKS

Base 1: 984 87 741, baseleders e-post: ilma.bingeliene@osloskolen.no

Base 2: 477 16 712, baseleders e-post: ilma.bingeliene@osloskolen.no

Base 3: 469 21 471, baseleders e-post: maren.melheim@osloskolen.no

Base 4: 476 50 639, baseleders e-post: maren.melheim@osloskolen.no

 

AKS-leder Miroslava Ivanova Valkova: 23 16 94 59,

e-post: miroslava.ivanova.valkova@ude.oslo.kommune.no

Adresse: Aktivitetsskolen Toppåsen, Tiriltunga 5, Oslo

Postadresse: Oslo kommune, Utdanningsetaten, Aktivitetsskolen Toppåsen, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Epostadressepostmottak@ude.oslo.kommune.no med Aktivitetsskolen Toppåsen nevnt i emnefeltet

Beskjeder til AKS

Aktivitetsskolen er åpent fra kl. 13 hver dag. Da samles barn og voksne til gode aktiviteter sammen med barna på basene. Tilgjengeligheten vår på telefon/sms/e-post er svært begrenset i tidsrommet kl. 13-16.30
 
Vi minner om at rutiner om hvem som skal hente/når/hvem de skal gå hjem sammen med, sendes til Aktivitetsskolen før kl. 13 samme dag.
Faste avtaler skrives på krysselistene.
 
Vi håper at dere tar hensyn til dette, så får vi en bedre hverdag for både barn og voksne, med mindre avbrudd i aktivitetene.
 
Hilsen oss på Aktivitetsskolen