Hovedseksjon

Reglement for orden og oppførsel

Barn hopper paradis.

Toppåsens regler for orden og oppførsel er basert på Osloskolens sentrale reglement

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL

 1. Reglene for orden og oppførsel gjelder på skolen og skoleveien.  Elever anbefales ikke å sykle til skolen før de har fylt 12 år og da med hjelm. Som sykkel regnes også sparkesykkel, skateboard, rulleskøyter og selvgående transportmidler. Sykling i skolegården er på hverdager bare tillatt etter
 2. Ved fravær varsler foresatte skolen gjennom app-en Skolemelding eller skolens kontor senest innen kl. 08.15 på fraværsdagen.
 3. Møt presis til timer og avtaler. Er du sen, gå stille inn. Snakk med læreren din i første pause. 
 4. Ha med skolesaker, hold orden på pulten, i hyllen, pennalet og sekken. Gjør skolearbeid til avtalt tid. Har du ikke gjort lekser, si ifra til læreren og vis evt. melding hjemmefra.
 5. Ta godt vare på personlige eiendeler. Leker er ikke tillatt å ta med. Ikke ta med ting du er redd for å miste, ting som kan gå i stykker eller skade andre.  Personlige eiendeler blir ikke erstattet. Mobiltelefon (herunder smartklokker, o.l.) er bare tillatt å bruke etter avtale med lærer. Mobiltelefon skal ligge avslått i sekken på hele skolens område mellom kl.07.30 og kl. 17.00. Du skal ikke ha med deg eller bruke tyggegummi, godteri, rusmidler/tobakk, farlige gjenstander, m.m. i skoletiden.
 6. Bidra til arbeidsro i timene, følg beskjeder fra alle voksne og vis respekt for undervisningen, uansett hvem som har ansvaret for klassen. Følg klassereglene dere har laget.
 7. Mobbing er ikke lov! Vis god oppførsel og vær inkluderende! Dette er et felles ansvar – hver dag. Hensyn og respekt vises gjennom hva vi gjør, og hva vi sier. Gjør noen urett mot andre, si ifra til en voksen! Husk at:
 • Nedsettende ord til eller om andre ikke er lov.
 • Det er lov til å tro, tenke og mene forskjellig.
 • Vi ser ulike ut. Vi skal hver og en være stolte av oss selv og ikke tåle å bli ertet.  
 1. Banning, slåssing og forstyrrelser av andres lek er ikke å vise hensyn, respekt og god oppførsel. Det er derfor ikke lov. I skolegården er det voksne som kan hjelpe deg. Vi har egne regler for skolens uteområder som skal følges.
 2. Ta vare på alt som tilhører skolen. Bøker og IKT-utstyr tilhører skolen. Det gjør også trær og planter. Klatring er bare tillatt i klatrestativ. Er du uheldig å ødelegge noe, si ifra til en voksen med en gang. Vi har egne regler for bruk av IKT-utstyr som skal følges.
 3. Hold skolen ren og ryddig - hver dag. Hold toalettet rent og ryddig! Hver klasse får tildelt ryddeuker av elevrådet.
 4. Det er ikke lov å forlate skolens område i skoletiden uten tillatelse.

Hele Toppåsens reglement for orden og oppførsel finner du her.