Hovedseksjon

Lesing

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Systematisk lese- og skrive opplæring er nøkkelen til god utvikling i alle fag i skolen. Vi skal sikre at alle elever utvikler og tar i bruk nødvendige ord og begreper og gjør seg nytte av ulike lesestrategier.

Toppåsen skole har utarbeidet en forpliktende leseplan for alle trinn. Leseplanen vår er et viktig redskap for å nå målet vårt.

Mange elever trenger økt norskopplæring. Dette strekker seg ut over det kontaktlærer, faglærer, ressurslærer og assistent legger til rette for i norskfaget. Begrepslæring og lesestrategier må øves i alle fag.