Hovedseksjon

Tips til foresatte før skolestart

To jenter leker med plastbøtte.

Vi har samlet noen tips.

  • Besøk skolen og skolegården på kveldstid, så barnet blir kjent med uteområdene.
  • Les høyt for barnet så ofte du kan. Snakk om det dere leser.
  • Syng gjerne sanger, rim og regler sammen.
  • Øv på å ta på klær og sko selv. Det kan være lurt å kunne kneppe knapper og knytte skolisser selv.
  • Øv på å gå på toalettet selv.
  • Øv på å holde orden i sakene, f. eks å rydde rommet/leker på rett sted, pakke egen tursekk på tur.
  • Spill brettspill sammen, f. eks Stigespill og Ludo. Da lærer barnet å vente på å tur - og å tape av og til.

 

Dere trenger ikke å øve barnet på verken tall eller bokstaver. Det tar vi oss av. Det aller viktigste er at dere trygger barnet på at skolestarten skal gå bra, og at det opplever overgangen som trygg. Noe av det viktigste du kan gjøre for at barnet skal glede seg over å begynne på skolen, er å være positivt innstilt selv. Snakk positivt om skolen til barnet, og ta kontakt dersom du lurer på noe.                                                                                             

Hilsen alle oss på Toppåsen skole :-)