Hovedseksjon

Foreldreskolen 2017

Toppåsen skoles visjon er "Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, en skapende skole hver eneste dag!"

Vi tror at et godt nettverk foreldre i mellom og et godt samarbeid mellom foreldre og skole er nødvendig for å få dette til!

Foreldreskolen går i år over tre kvelder i august og september. Første kveld er torsdag 24. august kl. 17.30-19.00: La oss bli kjent!

Velkommen til årets arrangement og lykke til! 

Foreldreskolens brosjyre 2017 (pdf, 315KB)