Hovedseksjon

Regning

Jente som gjør geometri.

Det å kunne regne i matematikk innebærer å bruke symbolspråk, matematiske begrep, framgangsmåter og varierte strategier til problemløsing og utforsking som tar utgangspunkt både i praktiske, dagligdagse situasjoner og i matematiske problem.

Vi arbeider spesielt med hovedområdet tall og algebra for å sikre grunnleggende fagkompetanse i kombinasjon med de grunnleggende ferdighetene. Systematisk bruk av elevdata skal sikrer oppfølging og tilrettelegging for den enkelte elev.