Hovedseksjon

Lokal plan

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo, og viser til hvordan Toppåsen skole legger opp Aktivitetsskoletilbudet. Her kan dere også lese om alle aktivitetene vi tilbyr på Toppåsen AKS dette kommende året, med innhold og læringsmål innenfor de ulike temaområdene.

Lokal plan