Hovedseksjon

Base 3 og 4

Barna har laget baseskiltet

Velkommen til nettsiden til base 3 og 4!

Basen har sambruk med skolens lokaler og bruker klasserom og samlingssalen i AKS-tid.

På base 3 og 4 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:

Tlf: 

  • Base 3: 47 65 06 39
  • Base 4: 98 48 77 41

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før kl. 12:30.

Personalet

Avdelingsleder: May

Barneveiledere: Joakim, Louise, Nurdin, Felix

Her lager vi brus :)
Her har vi laget en tønne og plantet oppi
Her er vi i gang med å lage enda en tønne