Hovedseksjon

Ferietilbud

AKS-kartleser-gul

Det er eget ferietilbud i skolens ferie og noen av sommerferieukene. Det legges vekt på et allsidig aktivitetstilbud fra kl. 07.30-16.45 i skoleferieukene.

I feriene har vi som regel fellesbase i AKS-bygget. Da er alle basene er samlet og har et felles opplegg. Dette gir barna en sjanse til å knytte bånd og danne relasjoner på tvers av basene.

I forkant av feriene opprettes det påmeldingskjema i IST Home-appen som må besvares innen oppgitt frist. 
Alle barn som skal på AKS i ferier må være påmeldt. Dette er fordi vi trenger å vite hvor mange som kommer, slik at vi kan tilpasse bemanning og aktiviteter best mulig.

Vi ber foresatte om å sørge for at frister blir overholdt.

AKS-ledere sender ferieprogram siste fredag før ferien. 

 

Plasstype

De som har heldagsplass, kan være på AKS hele åpningstiden alle dager. Har man deltidsplass kan man komme de to første dagene(mandag og tirsdag) i ferieuken og halv dag på inneklemte dager.

Helligdager og juli

AKS er stengt på helligdager,  jul- og nyttårsaften og inntil to planleggingsdager i året. Aktivitetsskolen har også stengt hele julimåned. Juli er betalingsfri måned.