Hovedseksjon

Ferietilbud

AKS-kartleser-gul

Det er eget ferietilbud i skolens ferie og noen av sommerferieukene. Det legges vekt på et allsidig aktivitetstilbud fra kl. 07.30-16.45 i skoleferieukene.

I feriene har vi som regel fellesbase, dvs. at alle basene er samlet og har et felles opplegg. Dette gir barna en sjanse til å knytte bånd og danne relasjoner på tvers av basene.

I forkant av feriene sendes det ut et elektronisk påmeldingskjema i skolemeldingsportalen.
Alle barn som skal på AKS i ferier må være påmeldt. Det holder ikke å ha AKS plass. Dette er fordi vi trenger å vite hvor mange som kommer slik at vi kan tilpasse bemanning og aktiviteter best mulig. Baseleder/AKS-leder sender alltid ut ferieprogram og lenke til påmelding i god tid før ferien og vil ha en gitt innleveringsfrist. Vi ber foresatte om å sørge for at frister blir holdt. Overholdes ikke fristen blir du automatisk satt på "Ikke påmeldt".

Påmelding til ferie/fridager

For å kunne benytte seg av AKS i ferier og andre fridager sender vi ut et elektronisk påmeldingsskjema som må leveres tilbake til Aktivitetsskolen, innen en gitt frist. Vi vil minne om at påmelding er bindende, da vi bemanner etter antall påmeldte barn. Det er derfor viktig at barnet møter opp de dagene det er påmeldt. Barn som ikke er påmeldt i ferien kan dessverre ikke benytte seg av aktivitetsskolen.

Plasstype

De som har heldagsplass, kan være på AKS i hele åpningstiden alle dager. Har man deltidsplass kan man komme de 2 første dagene(mandag og tirsdag) i ferieuker og halv dag på inneklemte dager.

Helligdager og juli

AKS er stengt på helligdager (røde dager i kalenderen),  jul- og nyttårsaften og inntil to planleggingsdager i året. Aktivitetsskolen har også stengt hele juli måned. Juli er betalingsfri måned.

 

Heldagsåpent på Aktivitetsskolen:

Sommeråpent fra mandag 01.08.-til 17.08.2022

Høstferie 2022
Uke 40
Mandag 03.oktober fra kl.07.30-16.45
Tirsdag 04.oktober fra kl.07.30-16.45
Onsdag 05.oktober fra kl.07.30-16.45
Torsdag 06.oktober fra kl.07.30-16.45
Fredag 07.oktober fra kl.07.30-16.45

Juleferie 2022
uke 51
Torsdag 22.desmber fra kl.07.30-16.45
Fredag 23.desmber fra k.07.30-16.45
Uke 52
Mandag 26.desember STENGT
Tirsdag 27.desember fra k.07.30-16.45
Onsdag 28. desember fra k.07.30-16.45
Torsdag 29. desember fra k.07.30-16.45
Fredag 30. desember fra k.07.30-16.45

Uke 1
mandag 02.januar fra kl.07.30-16.45

Vinterferie 2023:
Uke 8
Mandag 20.februar fra kl.07.30-16.45
Tirsdag 21.februar fra kl.07.30-16.45
Onsdag 22.februar fra kl.07.30-16.45
Torsdag 23.februar fra kl.07.30-16.45
Fredag 24.februar fra kl.07.30-16.45

Påskeferie 2023
Uke 14
Mandag 03.april fra kl.07.30-16.45
Tirsdag 04.april fra kl.07.30-16.45
Onsdag 05.april fra kl.07.30-16.45
Torsdag 06.april- STENGT
Fredag 07.april- STENGT

FRIDAGER I MAI
Mandag 1.mai: Arbeidernes dag- STENGT
Onsdag 17.mai -Nasjonaldagen- STENGT
Torsdag 18.mai- Kristi himmelfartsdag- STENGT
Fredag 19.mai- Åpent 07.30 - 16.45 (Påmelding)
Mandag 29.mai -2.pinsedag- STENGT

SOMMERFERIE JUNI
UKE 25

SISTE SKOLEDAG 22.06.2023
Fredag 23.Juni fra kl.07.30-16.45
UKE 26
Mandag 26.juni fra kl.07.30-16.45
Tirsdag 27.juni fra kl.07.30-16.45
Onsdag 28.juni fra kl.07.30-16.45
Torsdag 29.juni fra kl.07.30-16.45
Fredag 30.juni fra kl.07.30-16.45