Hovedseksjon

Base 1 og 2

Baseskilt

Velkommen til nettsiden til base 1 og 2!

Basen finner du oppe i AKS-bygget nærmest fotballbanen.

På base 1 og 2 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:

Tlf:

  • 1. trinn: 46 92 14 71
  • 2. trinn: 47 65 06 39

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før kl. 13:00.

Personalet

Baseleder: Ilma

Barneveiledere: Monica, Swe, Nasira og Linda

Konsulent: Mette