Hovedseksjon

Base 1 og 2

Base 1 og 2

Velkommen til nettsiden til base 1 og 2!

Basen finner du oppe i AKS-bygget nærmest fotballbanen.

På base 1 og 2 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:

  • 1. trinn: 47 71 67 12
  • 2. trinn: 46 92 14 71

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før kl. 12:30.

Personalet

Avdelingsleder: Ilma

Barneveiledere: Qurrat, Monica, Swe, Kanwal, Brian

Konsulent: Mette