Hovedseksjon

Foreldreskolen 2018

Toppåsen skoles visjon er "Et trygt sted å være, et spennende sted å lære, der alle tar ansvar og er på lag, en skapende skole hver eneste dag!"

Vi tror at et godt nettverk foreldre imellom og et godt samarbeid mellom foreldre og skole er nødvendig for å få dette til!

Foreldreskolen går i år over tre kvelder i august og september. Første kveld er torsdag 23. august kl. 17.30-19.00: La oss bli kjent!

Sted: 1. etg. i paviljongen (svart bygg øverst i skolegården)

Velkommen til årets arrangement og lykke til! 

Foreldreskolens brosjyre 2018 (pdf, 131KB)