Elevrådet

Elevrådsrepresentantene for 2018 - 2019:

Navn: Vara: Klasse: Navn: Vara: Klasse:
    2A     5A
    2B     5B
    3A     6A
    3B     6B
    4A     7A
    4B     7B
          Mottak