Elevrådet

Elevrådsrepresentantene for 2016 - 2017:

Navn: Vara: Klasse: Navn: Vara: Klasse:
Mia Isac 2A John Norvind Rihab 5A
Adrian Andreas 2B Konrad Kazima 5B
Emma Linah 2C Gabriel Elina 6A
Pritika Erik 3A Maren Soufyan 6B
Kunduz  Leo 3B Rebecca Stefan 7A
Ara Edvard 3C Ane Herman 7B
Emma S  Gift 4A Fatou   Mottak
 Priya  Andrea 4B      

 

Styret 

Hei, vi er styret i elevrådet. Det viktigste vi skal jobbe med i høst er FN-dagen, der vi selger boller og saft til et godt formål, og reflekskampanjen. Noe annet vi skal jobbe med er antimobbesamling og talentiade.

Vi kommer til å samarbeide bra, fordi vi jobber bra sammen, har samlet et godt styre, vi er alle hyggelige og vi er en god blanding av jenter, gutter, sjette og sjuende.

Hilsen styret i elevrådet på Toppåsen skole, Rebecca, Maren, Gabriel og Ane

Elevrådsstyret 2016-17