Kulturskoletilbud på Toppåsen AKS - Påmelding til kurs

Toppåsen Aktivitetskole skal i skoleåret 2019/2020 samarbeide om et kurstilbud til elever på AKS. Kulturskolen har på bakgrunn av vedtak fra byrådet om økt samarbeid mellom kulturskolen og AKS satt i gang et pilotprosjekt for høsten 2019. Målet er å tilby gratis undervisning i dans, visuell kunst, teater og musikk av erfarne pedagoger fra kulturskolen i AKS. Det er 12 skoler som er med i prosjektet fra høsten 2019 og Toppåsen er en av dem. Dette er et tilbud for 2.-4.trinn.

Vi går nå igang med andre kursperiode som har oppstart i uke 4 og varer i 12 uker.

Kulturskolen tilbyr følgende kurs på Toppåsen AKS dette skoleåret.

Dans: Dans på AKS er en introduksjon til dansefaget. Kurset inneholder enkle øvelser, trinn og kombinasjoner fra jazz, hiphop, samtidsdans og improvisasjon. Målet er å gi barna ulike bevegelseserfaring, øke kroppsbevissthet, stimulere kreativitet for å oppleve en danseglede og mestring som varer livet ut.

Teaterlek: I teaterlek får barna en innføring i teater og bevegelse med fokus på å utvikle fellesskap og trygghet i gruppa og å ha det gøy sammen i møtet med teaterfaget. Vi gjør øvelser og leker som tar utgangspunkt i blant annet improvisasjon, kroppsbevissthet, stemme og samarbeid. Teaterarbeidet deles inn i tre deler: den skapende evnen, kroppen og ordet.

Sang- og Musikklek: I musikk undervisningen lærer barna grunnleggende ferdigheter innen faget i en morsom og lystbetont setting. Timene består av sang, lek og samspill. Målet er å skape musikkglede fra tidlig alder som kan vare livet ut. 

Påmelding

Påmelding til kursene gjøres via påmeldingsskjemaene som dere finner her på høyre side. Kursene er gratis.

Periode:          Uke 4-18

Mandager:      Teaterlek (30 kursplasser)

                         Sang- og Musikklek (30 kursplasser)

Tirsdager:       Dans (36 kursplasser)

Tider:              14.30-15.15

                        15.15-16.00

Elevene kan melde seg på følgende kurs:

Base 2

Sang- og musikklek: mandag kl. 14.30-15.15

Teaterlek: mandag kl. 14.30-15.15

Base 3

Sang og musikklek: mandag kl. 15.15-16.00

Dans: tirsdag: kl. 14.30-15.15

Base 4

Teaterlek: mandag kl. 15.15-16.00

Dans: tirsdag kl. 15.15-16.00

Vi ser frem imot et godt og lærerikt samarbeid sammen med kultursskolen og håper at mange elever ønsker å delta på de ulike kursene.