Hovedseksjon

Kulturskoletilbud på Toppåsen AKS - Påmelding til kurs

Toppåsen Aktivitetskole skal i skoleåret 2020/2021 videreføre samarbeidet med kulturskolen om et kurstilbud til elever på AKS. Målet er å tilby gratis undervisning i dans og teaterlek av erfarne pedagoger fra kulturskolen i AKStiden. Dette er et tilbud for 2. og 3. trinn.

Vi går nå igang med andre kursperiode som har oppstart i uke 6 og varer i 10 uker.

Kulturskolen tilbyr følgende kurs på Toppåsen AKS dette skoleåret.

Dans: Dans på AKS er en introduksjon til dansefaget. Kurset inneholder enkle øvelser, trinn og kombinasjoner fra jazz, hiphop, samtidsdans og improvisasjon. Målet er å gi barna ulike bevegelseserfaring, øke kroppsbevissthet, stimulere kreativitet for å oppleve en danseglede og mestring som varer livet ut.

Dette kurset vil kun blir gjennomført på base 2.

Teaterlek: I teaterlek får barna en innføring i teater og bevegelse med fokus på å utvikle fellesskap og trygghet i gruppa og å ha det gøy sammen i møtet med teaterfaget. Vi gjør øvelser og leker som tar utgangspunkt i blant annet improvisasjon, kroppsbevissthet, stemme og samarbeid. Teaterarbeidet deles inn i tre deler: den skapende evnen, kroppen og ordet.

Dette kurset vil kun bli gjennomført på base 3.

 

Påmelding

Påmelding er gjennomført. Dette gjorde barna selv på AKS.

 

Vi ser frem imot et godt og lærerikt samarbeid sammen med kultursskolen og håper at mange elever ønsker å delta på de ulike kursene.