Hovedseksjon

Kulturskoletilbud på Toppåsen AKS

Toppåsen Aktivitetsskole skal i skoleåret 2023/2024 videreføre samarbeidet med kulturskolen om et kurstilbud til elever på AKS. Målet er å tilby gratis undervisning i dans og teaterlek av erfarne pedagoger fra kulturskolen i AKS-tiden. Dette er et tilbud for alle trinnene.

Kulturskolen tilbyr følgende kurs på Toppåsen AKS .
Dans: Dans på AKS er en introduksjon til dansefaget. Kurset inneholder enkle øvelser, trinn og kombinasjoner fra jazz, hiphop, samtidsdans og improvisasjon. Målet er å gi barna ulike bevegelseserfaring, øke kroppsbevissthet, stimulere kreativitet for å oppleve en danseglede og mestring som varer livet ut.

Musikklek: På musikklek får barna muligheten til å uttrykke seg gjennom sang, lek og bevegelse etter musikk. Elevene skal leke, bruke fantasien, og skape musikkglede og bruk rytmeinstrumenter som f.eks.- ukelele.