Vi åpner skolen for 1. - 4. trinn mandag 27.4.

Kart over møteplasser

Skoletiden blir litt ulik etter hvilket trinn elevene går på:

  • 1. og 2. trinn vil ha skoletid fra kl.08.45-13.00
  • 3. trinn vil ha skoletid fra kl.08.45-13.15
  • 4. trinn vil ha skoletid fra kl.08.30-13.30

Rutine for oppstilling om morgenen:

Ansvarlig voksen AKS 7.30/8.00

Møter elevene på eget møtested: Kohortene har felles oppmøtested og den voksne er sammen med elevene til skoletiden begynner. Ansvarlig voksen tar da med elevene til møtested for kohorten.

1A:       Lekestativet

1B:       Foran klasseromshuset til 1. trinn                      

2A:       Foran klasserom 14 

2B:       Foran klasserom 18              

3A:       Foran klasserom 9

3B:       Foran klasserom 10                 

4A:       På fotballbanen 

4B:       På fotballbanen lengst unna skolen                    

Alfa og mottak: Foran admin.bygget

 

Oppmøte kl.8.30/8.45/9.00:

Ansvarlige voksne:

  • Har på gul/grønn vest
  • AKS: Tar med elever som har begynt tidlig til møtested
  • Ansvarlige voksne står på/kommer til oppmøtested
  • Krysser av elevene på liste og samler elevene på to rekker med 1 m avstand mellom elevene
  • Når skoletiden har begynt tar ansvarlige voksne med elevene til klasserommet og følger rutiner for innmarsj