Velkommen til Toppåsen skole!

Jenter i klasserom

Noen av førskolebarna har vært her på et utebesøk med barnehagen sin. De har hilst på noen voksne og fått vite litt om hvordan det er å gå på skolen. For andre er skolen helt ny.
Erfaringsvis vil barna raskt bli kjent med de nye omgivelsene, og likt for alle er nye rutiner, faglige- og sosiale arenaer. Ved særskilte behov, kan AKS-leder, Mira Valkova (e-post-adresse: miroslava.valkova@osloskolen.no) kontaktes, for å eventuelt avtale en liten omvisning.


Første skoledag er en dag preget av spenning og forventning. Dagen markerer en ny og viktig epoke i barnets liv, og for dere foreldre. Noen barn har ventet lenge på å få begynne på skolen, andre kan være utrygge på hvordan den nye hverdagen blir. Dere foreldre er barnets viktigste støttespillere, og en god oppstart kan gi positive ringvirkninger for mange år framover. Det er godt dokumentert at barn som får støtte, oppmuntring og hjelp hjemme, har store fordeler på skolen. Gjennom hyggelig omtale og positiv holdning til skolen, kan dere bidra til å skape forventninger og trygghet hos barnet. Skolen er i stadig forandring, og det stilles store krav til skolens innhold, arbeidsmåter og organisering. Et grunnleggende element er at alle barn har rett til en tilpasset opplæring. Skolen skal legge til rette slik at barnet kan oppleve gleden ved å mestre og nå sine mål.


Dere vil få tilsendt klasseliste med oversikt over hvilke elever deres barn skal gå i klasse med innen utgangen av juni. Da vil dere også få informasjon om 1. skoledag, 16. august. På 1. skoledag legger vi opp til et kort foreldremøte når elevene er i klassen sin. Informasjon om dagen vil også legges på skolens hjemmeside. Det er fint om dere sjekker skolens hjemmeside når skolestart nærmer seg. På grunn av sitasjonen med Covid-19 kan det skje endringer vi ikke pr i dag har planlagt for. Det vil dere i så tilfelle få beskjed om.


Skole og hjem har gjensidig ansvar og forpliktelse når det gjelder barnets undervisning. Skolen prøver å legge til rette for å gi dere god informasjon om skolens arbeid gjennom ulike kanaler og møtepunkt. Det er derfor viktig at dere som foreldre tar del i skolens virksomhet fra første dag. Dere vil bli innkalt til et foreldremøte i løpet av høsten hvor dere får litt mer informasjon hvordan skolen drives. Skolen har et foreldreutvalg (FAU) hvor dere som foreldre har mulighet til å påvirke innholdet i arbeidet.


Skolen har et tilbud til elevene før og etter skoledagen, AKS. Hvis dere ønsker plass der så kan dere søke elektronisk via skoleportalen eller Oslo kommune sine nettsider https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/sok-plass-paaktivitetsskolen/#gref Mer informasjon om Aktivitetsskolen ligger på skolens hjemmeside. Mange skolestartere og foreldrene er spente på skolestart, og lurer på hvordan de kan forberede barna på en god start.


Her er noen tips:

  • Besøk skolen og skolegården på kveldstid, så barnet blir kjent med uteområdene.
  • Les høyt for barnet så ofte du kan. Snakk om det dere leser.
  • Syng gjerne sanger, rim og regler sammen.
  • Øv på å ta på klær og sko selv. Det kan være lurt å kunne kneppe knapper og knytte skolisser selv.
  • Øv på å gå på toalettet selv.
  • Øv på å holde orden i sakene, f. eks å rydde rommet/leker på rett sted, pakke egen tursekk på tur.
  • Spill brettspill sammen, f. eks Stigespill og Ludo. Da lærer barnet å vente på å tur - og å tape av og til.


Dere trenger ikke å øve på verken tall eller bokstaver. Det tar vi oss av. Det aller viktigste er at dere trygger barnet på at skolestarten skal gå bra, og at de opplever overgangen som trygg. Noe av det viktigste du kan gjøre for at barnet skal glede seg over å begynne på skolen, er å være positivt innstilt selv. Vi ønsker en åpen dialog med dere, og ønsker at dere tar kontakt om det er noe dere ønsker å formidle.

Vi ser fram til et nytt skoleår, og til å bli kjent med dere!


Med vennlig hilsen

Anne Roland Mira Valkova
Rektor AKS-leder