Sommerbrev fra ledelsen

Barn på huskestativ

Nå har vi snart gjennomført nok et skoleår preget av smittevernstiltak. Vi har hatt digital hjemmeskole, uteskole, vært på skolen i ulike kohorter ettersom trafikklysmodellen har gått fra rødt til gult. Vi har hatt skjevdeling av oppmøtetider og friminutt og hatt egne områder i skolegården. Vi har forsøkt å lage trygge og forutsigbare rammer til beste for elevene våre sammen med dere. Tusen takk for at dere har bidratt og støttet opp rundt smittevern og organisatoriske tiltak.

Nå står sommerferien snart for døren og det er tid for å fylle opp batteriene med sol og hyggelige aktiviteter!

Skolestart august 2021

Hvordan smittesituasjonen blir etter sommerferien vet vi ennå ikke, men vi planlegger for å ha en normal åpning av skolen og ønsker elever og foresatte tilbake til skolen mandag 16.august.

Brev om kontaktlærere for skoleåret 2021/22 er sendt ut i portalen.

For å sikre et godt smittevern også til høsten legger vi til rette for å opprettholde rutinene som vi allerede har innarbeidet. Dette gjelder oppstilling, innmarsj og god håndhygiene.

Her er planen for den siste skoleuken. Ytterligere informasjon om uken vil dere få av lærerne på ukeplanen.

Mandag 14. juni– torsdag 17. juni

Vanlige skoledager med litt ekstra rydding!

Fredag 18. juni:

Avslutning klassevis.

1., 3., 5. og 7. trinn er på skolen fra kl.08.30-13.00

2., 4., 6 og alfa og mottak er på skolen fra kl.08.45-13.15

Oslo Pride:

Oslo kommune ønsker at skolene skal støtte opp under Oslo Pride og arbeidet for inkludering og mangfold i byen. Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer alle byens innbyggere til å være med i kampen mot diskriminering og hat.

"Oslo Pride handler om å vise at Oslo er en by for alle. Uansett hvor man kommer fra, eller hvem man deler livet sitt med. Oslo er en by for alle – og vi står sammen mot diskriminering og hat. La oss vise dette til hverandre, ikke bare i Pride-uka, men hver dag". (Raymond Johansen)

På Toppåsen skole flagger vi med regnbueflagget og klassene markerer Oslo Pride onsdag 16. juni.

AKS

AKS holder heldagsåpent i hele uke 25 og mandag, tirsdag og onsdag i uke 26. Vi holder åpent fra kl. 07.30-1700, og forholder oss til gjeldende regler om smittevern.

AKS åpner igjen mandag 2. august i uke 31, og planlegger for å ha en normal åpning i ukene før skolestart mandag 16. august.

Torsdag 12. august og fredag 13. august har Aktivitetsskolen planleggingsdager, og skolen og AKS er stengt. Planleggingsdagene på AKS er i forbindelse med skolens planleggingsdager i oppstarten av nytt skoleår.

Vi ønsker dere en riktig god sommer.

Hilsen Mira, Radouane, Anne Marie og Anne