Skolefrukt - Informasjon om tilbakebetaling

På grunn av stengte skoler som følge av koronaviruset har det blitt betalt for flere dager enn elevene har fått Skolefrukt vårsemesteret 2020.

Vi vil informere om at det i slutten av denne uken vil være mulig å logge seg inn i skolefruktsystemet og registrere om man ønsker tilbakebetaling eller overføring til neste semester.

Skolefrukt.no