Hovedseksjon

Ledige plasser på Sommerskolen

Svømmeopplæring

Les mer på https://sommerskolenoslo.no/kurs/

Kursene i intensiv svømming foregår i uke 32 og 33 og er for elever på 4.-10.trinn som ikke har lært å svømme etter obligatorisk svømmeopplæring: https://sommerskolenoslo.no/svomming-8-10-trinn-3/

Kursene i intensiv norsk går på Språksenteret (3.-10.trinn) og på Kuben (vgs) og er for elever som har mindre enn 8 måneders skolegang i Norge og trenger å øve mer på norsk språk: https://sommerskolenoslo.no/norsk-for-nyankomne-elever/

 

Information in English: https://sommerskolenoslo.no/english/