Hovedseksjon

Innskriving - OBS:ny frist (12. desember)

Jenter i klasserom

I brevet lenkes det til et digitalt innskrivningsskjema. I skjemaet oppgir dere kontaktinformasjon og andre opplysninger av interesse for skolen. Foresatte må fylle inn skjemaet innen 12. desember 2022.

Hvis du ikke har mottatt brevet i løpet av november, du ikke har fylt inn skjemaet innen 12. desember, eller du har spørsmål må du ta direkte kontakt med skolen på telefonnr. 23169040.

 

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om

  • du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen
  • familien planlegger flytting før skolestart i august 2023
  • du skal søke om utsatt skolestart
  • du har eller skal søke om opptak til spesialskole eller spesialgruppe

 

Bli kjent-kveld

Vi inviterer til bli kjent-kveld i januar. Dato kommer senere.