Digital hjemmeskole for 5.-7. trinn og skole på rødt nivå for 1.-4. trinn

Illustrasjon.

Undervisningstid

5.-7.trinn:       

Elevene følger ordinær timeplan og logger på Teams om morgenen når de begynner på skolen. Lærerne vil møte elevene ved begynnelsen og slutten av hver skoletime/økt. Skoledagen avsluttes med felles avslutning på Teams.

  • 5.trinn: kl.8.30 digitalt
  • 6.trinn: kl.8.45 digitalt
  • 7.trinn: kl.8.30 digitalt

 

1.-4.trinn:

Samme oppmøte-/slutt-tider som denne uken.

 

Alfa og mottak:

Samme oppmøte-/slutt-tider som denne uken.

 

Barn under 12 år på 5.-7.trinn med foresatte i samfunnskritiske yrker og barn med ekstra omsorgsbehov kan få tilbud om tilsyn i skoletiden

Foresatte må ta kontakt med Marianne.Skants@ude.oslo.kommune.no om de ønsker at elevene skal ha dette tilbudet.

 

AKS

Byrådet har også besluttet at AKS skal stenge hele påsken.

AKS følger planen for rødt nivå og har ikke morgenåpning. AKS er åpent til kl.16.00

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er åpen i uke 11 og 12, stengt i påskeuken og åpner igjen fra tirsdag 6.4.21

 

Hjertetelefon

For elever som trenger en å snakke med har skolen opprettet en hjertetelefon.

Telefonnummer: 91 34 68 96

 

Oppstart tirsdag 6.april

Tiltakene fra Byrådet skal vare frem til påskeferien. Skolene har fått beskjed om å planlegge for å gjenoppta undervisning på rødt nivå tirsdag 6. april.

 

Hilsen ledelsen ved Toppåsen skole