Sommerbrev

Barn på huskestativ

Til elever og foresatte!

 

Vi har noen måneder bak oss med en annerledes skolehverdag. Sammen har vi fått prøve oss på hjemmeskole, uteskole, være på skolen i mindre grupper og tilbake til full klasse, men med egne friminutt og egne lekeområder, samt oppfølging gjennom digitale medier.

Sammen har vi fått det til! Tusen takk for innsatsen dere har lagt ned!

 

Skolestart august 2020

Vi vet ennå ikke hvordan smittesituasjonen blir etter sommerferien, men vi planlegger for å ha en tilnærmet normal åpning av skolen.

Skolestart høsten 2020 er mandag 17.august.

 

Vi har valgt å opprettholde to ulike oppmøtetider for trinnene, dette for at det ikke skal være for mange elever i skolegården ved oppstart.

 

2.-7.trinn:

A-klassene møter kl. 8.30. Skoledagen avsluttes kl.13.00

B-klassene møter kl. 8.45. Skoledagen avsluttes kl.13.15

Hver klasse møter utenfor sitt klasserom.

 

Når det gjelder 1.trinn planlegger vi for et felles oppmøte for de to klassene kl.12.00 første skoledag, men det kan komme endringer, så alle foresatte med skolestartere bes følge med på skolens hjemmeside før skolestart.

 

Brev om kontaktlærere for skoleåret 2020/21 er sendt ut i portalen.

 

Smittevern

For å sikre et godt smittevern til høsten legger vi til rette for å opprettholde rutinene som vi allerede har innarbeidet. Dette gjelder oppstilling, holde avstand, innmarsj og god håndhygiene.

 

Den første uken vil vi dele skolegården inn i soner for hvert trinn, ha ulike start/slutt tidspunkter for klassene, samt legge opp til at alle klasser får en turdag.

 

Plan for siste skoleuke

 

Mandag 15.juni– torsdag 18.juni

Vanlig skoledager med litt ekstra rydding!

7A har avslutning tirsdag 16.juni. Klassene har fått egen informasjon.

7B har avslutning torsdag 18.juni. Klassene har fått egen informasjon.

Elevene får informasjon om sine nye klasserom.

 

Fredag 19.juni:

Avslutning klassevis.

A-klassene er på skolen fra kl.8.30-12-30

B-klassene er på skolen fra kl.8.45-12.45

- Ytterligere informasjon om siste skoleuke vil dere få av lærerne.

Oslo Pride:

Oslo kommune ønsker at skolene skal støtte opp under Oslo Pride og arbeidet for inkludering og mangfold i byen. Byrådsleder Raymond Johansen oppfordrer alle byens innbyggere til å være med i kampen mot diskriminering og hat.

 

"Oslo Pride handler om å vise at Oslo er en by for alle. Uansett hvor man kommer fra eller hvem man deler livet sitt med. Oslo er en by for alle – og vi står sammen mot diskriminering og hat. La oss vise dette til hverandre, ikke bare i Pride-uka, men hver dag". (Raymond Johansen)

 

På Toppåsen skole flagger vi med regnbueflagget og klassene markerer Oslo Pride onsdag 17.juni.

 

AKS

Aks holder heldagsåpent i hele uke 26 og mandag og tirsdag i uke 27.

Vi forholder oss til gjeldende regler om smittevern og holder åpent fra kl. 07.30-1600.

 

AKS holder heldagsåpent i uke 32 og mandag-onsdag i uke 33.

Vi planlegger for å ha en tilnærmet normal åpning i ukene før skolestart 17. august. Vi oppfordrer foresatte til å følge med på skolens hjemmeside for informasjon om ev. endringer før skolestart.

 

Planleggingsdager

Torsdag 13. august og fredag 14. august har Aktivitetsskolen planleggingsdager og skole og AKS er stengt. Planleggingsdagene er en del av føringene i rammeplanen for samarbeid mellom skole og AKS og skal legges ved oppstart av nytt skoleår.

 

 

Vi ønsker dere en god sommer og gleder oss til å se dere til høsten.

 

Hilsen Marianne Jensen, Radouane Elkhou,

Anne Marie Billkvam & Anne Roland

 

Sommerbrev 12. juni (pdf, 133 kB)

Informasjon til foresatte om tilnærmet normal skolehverdag 3. juni (pdf, 154 kB)

Informasjon til foresatte uke 22 (pdf, 95 kB)

Informasjon til foresatte uke 20: Om åpning av 5.-7. trinn

Informasjon til foresatte uke 18 og 19 (pdf, 111 kB)

Ukebrev fra rektor uke 18 (pdf, 152 kB)

Videohilsen fra rektor (lenke til YouTube)

Informasjon til foresatte 22. april (pdf, 161 kB)

Ukebrev fra rektor uke 17 (pdf, 133 kB)

Info til foresatte - delvis åpning (pdf, 93 kB)

Påskebrev til foresatte fra rektor (pdf, 142 kB)

Ukebrev fra rektor uke 14 (pdf, 140 kB)

Oppdatert informasjon 25. mars (pdf, 14 kB)

Ukebrev fra rektor uke 13 (pdf, 154 kB)

Ukebrev fra rektor uke 12 (pdf, 162 kB)

Informasjon om kriterier for samfunnskritiske yrker (pdf, 29 kB)

Bekreftelse fra arbeidsgiver (doc, 25 kB)