Informasjon fra rektor uke 20: Om åpning av 5.-7.trinn

Skrivebok og penn

Skoleåpning for elevene på mellomtrinnet nærmer seg. Vi gleder oss veldig til å ta imot alle elevene våre igjen!

 

Vi har brukt den siste uken på å planlegge for gjenåpning av mellomtrinnet og sikre at vi følger alle anbefalinger fra veilederen for 1.-7.trinn, slik at vi ivaretar anbefalingene for smittevern. Hvis dere foresatte ønsker å lese mer finner dere Veilederen for smittevern for 1.-7.trinn på udir.no.

Når mellomtrinnselevene skal tilbake til skolen vil det være en god del nye rutiner de og vi må forholde oss til.

Det er fordi vi må følge de tre hovedreglene for smittevern:

  • Syke skal være hjemme
  • Vi skal ha god hygiene og renhold
  • Vi skal holde forsvarlig avstand

Av smittevernhensyn har vi valgt å dele alle klasser fra 1.-7. trinn inn i to grupper, såkalte kohorter. De to gruppene på 5.-7.trinn kan samarbeide om uteskole.

Alfabetisering- og mottaksklassene har oppstart mandag 11.05.20.

Kontaktlærerne vil informere foresatte nærmere i eget skriv.

 

Organisering av skoleuken for 5.-7.trinn fra tirsdag 12.05.20

Fordi alle klasser er delt i to har ikke skolen nok klasserom til at alle elevene kan være på skolen hele tiden. Utfra smittevernhensyn er det heller ikke anbefalt at vi har alle elevene på skolen samtidig, da vi ikke har større utearealer.

 

For 1.-4. trinn vil skoletiden være som tidligere, men det vil nå være to uteskoledager for 2.-4.trinn:

1. trinn kl.08.45-13.00

2. trinn kl.08.45-13.00

3. trinn kl.08.45-13.15

4. trinn kl.08.30-13.30

 

Elever som er meldt på AKS vil fremdeles ha tilbud om AKS fra skoletiden slutter og frem til kl.15.00.

 

Foresatte som er i samfunnskritiske yrker, og har elever under 12 år som trenger tilsyn, vil fortsatt få et tilbud om tilsyn fra kl.07.30-17.00

 

For 5.-7. trinn vil skoletiden organiseres på følgende måte:

1 uteskoledag: kl.9.00-13.00 med hjemmeoppgave etterpå

2 dager på skolen: kl.9.00-12.00 med hjemmeoppgaver etterpå.

2 dager med hjemmeskole kl.9.00-14.00 (vanlig ramme)

 

Det er viktig at elevene møter presis til start og går rett hjem etter undervisning.

 

Hvilke dager elevene skal møte på skolen, gruppeinndeling, hvilke rom de skal benytte og hvor de skal møte om morgenen vil de få nærmere beskjed om av sine lærere.

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Er det noe du som foresatt lurer på, så ta kontakt med kontaktlærer eller ansvarlig lærer for gruppen eleven er i.

 

Viktig beskjed til hjemmene/de foresatte for elever på 5.-7.trinn

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene skal vaske hendene før de går til skolen og når de kommer hjem fra skolen.

Elevene må ha med drikkeflaske og matpakke når de skal ha uteskole. Når elevene skal være på skolen holder det å ha med drikkeflaske. Det legges ikke opp til at elevene spiser lunsj på skolen.

Kun skolesaker og nødvendig utstyr skal sendes med i elevenes sekker.

Alle elever må ha med eget pennal med farger.

Leker/gjenstander skal ikke tas med.

Klær og sko tas med til og fra skolen.

Husk at elevenes arbeidsbøker og kladdebøker må tas med tilbake til skolen for bruk i undervisningen.

 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ingen barn skal møte på skolen eller AKS med symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer.

Det er viktig at dere holder barna hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer eller har fått påvist Koronavirus, skal disse ikke følge barna til skolen.

 

Hvis elevene blir syke på skolen, tar vi kontakt med foresatte. Elevene må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig. Skolen har egen rutine der elever som blir syke blir ivaretatt til foresatte kan komme og hente. Rutinen er hentet fra veilederen fra Udir.

 

Det kan være at vi må justere planene underveis. Gjør vi endringer vil vi informere dere om disse i forkant. Dette ber vi om forståelse for.

Vi ser frem til fine dager med mellomtrinnselevene våre igjen!

 

Med vennlig hilsen

Ledelsen på Toppåsen

 

Her kan du finne mer utfyllende informasjon om råd for hygiene fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/renhold-og-hygiene/

 

 

 

Informasjon til foresatte uke 20: Om åpning av 5.-7. trinn

Informasjon til foresatte uke 18 og 19 (pdf, 111 kB)

Ukebrev fra rektor uke 18 (pdf, 152 kB)

Videohilsen fra rektor (lenke til YouTube)

Informasjon til foresatte 22. april (pdf, 161 kB)

Ukebrev fra rektor uke 17 (pdf, 133 kB)

Info til foresatte - delvis åpning (pdf, 93 kB)

Påskebrev til foresatte fra rektor (pdf, 142 kB)

Ukebrev fra rektor uke 14 (pdf, 140 kB)

Oppdatert informasjon 25. mars (pdf, 14 kB)

Ukebrev fra rektor uke 13 (pdf, 154 kB)

Ukebrev fra rektor uke 12 (pdf, 162 kB)

Informasjon om kriterier for samfunnskritiske yrker (pdf, 29 kB)

Bekreftelse fra arbeidsgiver (doc, 25 kB)