Parkeringsplassene foran skolen stenges

Sperregjerde - illustrasjon