Nye ringetider for storefri

Barn hopper paradis.

Det blir ingen endringer i når elevene begynner eller slutter på skolen.