Infoskriv til berørte og berørte naboer

Legger ved en plan, hvor forberedende arbeider er avmerket med fargekoder, legger også ved fase plan 01.

 Arbeidene vil foregå i følgende rekkefølge:

 

  •  Utbedre adkomst for myke trafikanter - angitt med grønne striper i plan.

Disse arbeidene vil starte tirsdag 05.06.2018 og pågå i ca. 3 dager.  Vil ikke berøre/sperre av for adkomst med bil eller utrykningskjøretøyer.

  •  Ny adkomst til skole – angitt med rød striper i plan.

Disse arbeidene vil starte torsdag 07.06.2018 og vare i ca. 2 dager. Det vil være begrenset mulighet for parkering i dette området fra denne dato.

Fint om dere kunne varsle foreldre, ansatte på skolen og beboere om dette. Etter at denne adkomst er etablert vil vi etablere riggområdet ihht. til vedlagt faseplan – Rigg fase 1.

  • Utvidelse av innkjøring – avmerket med rød ring på plan.

Disse arbeidene vil starte 11.06.2018 med varighet ca. 3 dager. Det vil ikke være mulighet å parkere i dette området mens arbeidene pågår.

 

Vi vil informere dere fortløpende ved endring i planer og før vi går inn i nye faser av prosjektet.

Skulle det være behov for ytterligere info, ta kontakt på nedenfor oppgitt telefon eller mail.

 

Mvh

Frode Grønning

Prosjektleder

 

 

Plan over forberedende arbeider (pdf, 171 KB)

Riggplan fase 1 (pdf, 1 MB)