Vi har dessverre ingen helsesøster på skolen for tiden.

Siv Børjesson

Helsesøster og fagleder i skolehelsetjenesten
Enhet forebygging, frivillighet og folkehelse
Bydel Søndre Nordstrand

Mob: 90652987