Halvårsvurdering 1. termin 2017/2018

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Fredag 26. januar blir skriftlig halvårsvurdering for 2. termin publisert i itslearning via innholdselementet "Brev". Innlogging skjer via skolens hjemmeside.

Dersom du av ulike grunner er forhindret i å lese vurderingen digitalt, eller har problemer med å åpne vurderingsbrevet i its, ber vi deg om å ta kontakt med skolen.