Til foresatte for skolestartere

Jenter i klasserom

Det er ca. 56 nye elever skal begynne hos oss til høsten. Å begynne på skolen er en ny fase i livet, noen gleder seg og noen gruer seg, kanskje er det en blanding av begge deler. Vårt mål er at alle skal trives på Toppåsen skole og få gode venner å være sammen med.

Fordi vi ikke har hatt anledning til å bli kjent med elevene i forkant av skolestart vil elevene bli organisert i ulike grupper fra skolestart. Det er kontaktlærerne og faglærerne tilknyttet trinnet som vil ha gruppene. Målet vårt er å lage to gode klasser der elevene trives og forholdene er lagt best mulig til rette for læring.

Etter høstferien (uke 40) vil elevene permanent plassert i to klasser med hver sin kontaktlærer.

Informasjon om skolestart for foresatte til elever på 1.trinn legges også ut på skolens hjemmeside.

Skolen starter mandag 17.august. Alle høstens første klasser møter i skolegården ved flaggstangen kl.12.00.

Program for første skoledag:

            Velkommen v/rektor, Anne Roland

            Klassene ropes opp.  Foresatte følger med elevene til klasserommet

            Elevene blir kjent med kontaktlærerne og klasserommet

Det blir et kort informasjonsmøte for foresatte kl.13.00 i skolens gymsal

            Skoledagen avsluttes kl.13.45 for elevene.                                      

NB! Det er ikke AKS for 1.trinn denne dagen.

AKS vil informere om gratis kjernetid for alle elever på 1.- 4. trinn.

 

Vi på Toppåsen skole gleder oss til å bli kjent med elever og foresatte som skal starte på skolen denne høsten. Har dere spørsmål kan dere kontakte skolen på:

toppasen@ude.oslo.kommune.no

 

Vel møtt!

Med vennlig hilsen Toppåsen skole