Hjemme-AKS

Base 2 uteområde

Nå har AKS laget en hjemmeside med aktiviteter til alle barn som sitter hjemme. Dette vil være et alternativ til alle som sitter hjemme i denne tiden. Vi håper dere vil benytte dere hyppig av siden. Nye aktiviteter vil legges ut underveis.

www.toppasenaks.no