Hovedseksjon

Matjungelen

AKS-kokk-grønn

Skoleåret 2019/2020 startet Toppåsen AKS et samarbeid med Marjungelen som er et aktivitetsprogram for AKS.

Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram som inneholder en kompetansehevingspakke for medarbeidere, aktivitetsopplegg for elever og oppskrifter til bruk på AKS. Alt materiell er tilgjengelig digitalt.

Matjungelen har som formål å skape engasjement og nysgjerrighet rundt matens betydning for helse og miljø for elevene. Med Matjungelen får elevene oppdage en jungel av mat, de får rom til å utforske ulike råvarer og smaker, og oppleve matglede i fellesskap.

Prosjektet krever at AKS setter av litt tid til planlegging og kompetanseheving, men aktivitetene i seg selv krever lite forberedelser og er enkle og fleksible å gjennomføre. Aktivitetene inkluderes i AKS-hverdagen.

Matjungelen anbefaler å gjennomføre ett aktivitetsopplegg i måneden og tilrettelegge slik at samtlige elever får mulighet til å delta.

Mer informasjon finner dere på https://matjungelen.no/