Base 4

Velkommen til nettsiden til base 4!

Base 4 har sambruk med skolens lokaler og bruker samlingssalen i AKS-tid.

På base 4 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:


Tlf: 476 50 639

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.