Base 4

Base 4 skilt

Velkommen til nettsiden til base 4!

Basen finner du i klasserommene til 4. trinn rett ved siden av det gamle administrasjonsbygget.

På base 4 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner, informasjon om basen og hva vi gjør samt vår egen kurskatalog. 

Kontaktinformasjon:


Tlf: 984 87 741

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.