Base 3

Base 3 skilt

Velkommen til nettsiden til base 3!

Basen har sambruk med skolens lokaler og bruker klasserom og samlingssalen i AKS-tid.

På base 3 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:


Tlf: 476 50 639 

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.

Personalet

Baseleder: Ilma

Barneveiledere: Monica, Nasira, Håkon og Linda