Base 3

Base 3 skilt

Velkommen til nettsiden til base 3!

Basen finner du oppe i AKS-bygget nest nærmest fotballbanen.

På base 3 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner, informasjon om basen og hva vi gjør samt vår egen kurskatalog. 

Kontaktinformasjon:


Tlf: 476 50 639 

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.