Base 2

Base 2 uteområde

Velkommen til nettsiden til base 2!

Basen finner oss oppe i AKS-bygget nærmest fotballbanen.

På base 2 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner, informasjon om basen og hva vi gjør samt vår egen kurskatalog. 

Kontaktinformasjon:


Tlf: 469 21 471

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.