Base 2

Barna har laget baseskilt

Velkommen til nettsiden til base 2!

Basen finner oss oppe i AKS-bygget nærmest fotballbanen.

På base 2 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:


Tlf: 477 16 712

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.