Base 1

Base 1 uteområde

Velkommen til nettsiden til base 1!

Basen finner du nederst i skolegården i klasserommene til 1. trinn.

På base 1 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du aktivitetsplaner, informasjon om basen og hva vi gjør samt vår egen kurskatalog.

Kontaktinformasjon:


Tlf: 477 16 712

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.