Base 1

Barna har laget baseskiltet

Velkommen til nettsiden til base 1!

Basen finner du nederst i skolegården i klasseromsbygget til 1. trinn.

På base 1 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du ukeplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:


Tlf: 984 87 741

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.