Base 1

Base 1 uteområde

Velkommen til nettsiden til base 1!

Basen finner du nederst i skolegården i klasseromsbygget til 1. trinn.

På base 1 tilbyr vi forskjellige læringsstøttende aktiviteter som bidrar til å styrke barna sine sosiale ferdigheter og faglig kunnskap gjennom lek.

Her inne finner du ukeplaner og informasjon om basen.

Kontaktinformasjon:


Tlf: 477 16 712

Husk at beskjeder skal inn skriftlig før 13:00.

Månedsbrev

Personalet

Baseleder: Ilma

Barneveiledere: Swe, Louise, Randi, Armira og Sigbjørn