Informasjon om høsten 2018

Ukeplaner vil bli lagt ut i forkant, og er i planleggingsfasen av læringsstøttende aktiviteter vi skal ha på AKS i høst. Hovedfokuset i oppstarten av det nye skoleåret er: Vennskap, bli kjent og trivsel. 

 

AKS-leder:

Marianne Jensen er nyansatt og startet 1.august 2018. Hun er utdannet barnehagelærer og har videreutdanning i pedagogisk veiledning. Har lang erfaring fra barnehagesektoren som pedagogisk leder, og er nå AKS-leder for Toppåsen skole, og har tett oppfølging av Base 1 og Base 2.

 

Baseleder:

June Kristiansen er nyansatt og startet 1.august 2018. Hun er utdannet lærer. Er baseleder for Base 3 og Base 4.